proces verbal preselectie operatori economici inscrisi la licitatia de masă lmnoasă din data de ..