Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Monografie

Statutul comunei Cîmpuri – Județul Vrancea
Date importante din monografia comunei

Comuna Cîmpuri este o veche asezare româneasca care dateaza din timpul voievodatelor si cnezatelor fiind întemeiata de „Bârsanii” veniti cu turmele de oi, precum si de câmpenii retrasi pe valea Susitei. Cele mai vechi mentiuni documentare dateaza din anii 1556 când satul era împartit pe familii, descendenti din Patru Rugina. Comuna este situata în bazinul hidrografic Valea Susitei, facând parte din cele 22 de comunei cu specific montan, având ca vecini: la Vest Comuna Soveja, Nord – comuna Manastirea Casin- Bacau, La est comuna Racoasa si la Sud- comuna Vizantea .

Relieful

Este variat si divers de origine vulcanica, in cea mai mare parte, cu o accentuata mobilitate si o mare fragmentare care indica pretutindeni un caracter de tinerete. Teritoriul comunei este format din dealuri cu versanti având înclinatie cu 10 si 30%, din platforme usor înclinate, precum si din albiile unor pâraie si dealuri abrupte. Solurile sunt variate întâlnindu-se diferite tipuri ca soluri brune argilo-iluviale, brune luvice, brune acide, litosoluri.

Clima

Corespunde cu cea a zonei subcarpatice, cu ierni lungi si geroase, abundente în zapezi, iar verile sunt scurte si racoroase. Regimul termic se caracterizeaza printr-o temperatura medie multianuala de 9,2 grade Celsius. Regimul pluviometric se caracterizeaza prin precipitatii moderate cu media multianuala de 654 mm. Reteaua hidrografica e ste bine reprezentata teritoriul comunei fiind brazdat de râul Susita pe o lungime de 12 km si afluentii sai Cremenet, Pârâul Sarat, Valea Babei, Dracea.

Vegetația

Este variata. Dealurile din jurul comunei, fiind acoperite în cea mai mare parte cu paduri de conifere si paduri de foioase. Unele dealuri sunt acoperite cu ierburi perene ce constituie pasunile si fânetele localitatii iar altele sunt cultivate cu cereale si plante furajere.

Fauna

Animalele salbatice care traiesc pe teritoriul comunei Cîmpuri sunt: Mistretul, ursu ,lupul jderul, veverita, bursucul, vulpea,iepuri, cerbul ,râsul.

Resurse turistice

Peisaje montane, de un pitoresc desavârsit, în care modernul se îmbina cu arhaicul.

Monumente

Biserica de lemn „Cuvioasa Parascheva” construita in anul 1663, Casa memoriala” Mos Ion Roata.

Drumuri

Reteaua principala de comunicatii este formata din DN.2L, DJ.l 15, DJ205 si drumuri comunale.

Economia

Principala activitate a locuitorilor din comuna Cîmpuri este cultivarea plantelor si cresterea animalelor.

AMPLASAMENTUL INVESTITIEI
In intravilanul comunei Cîmpuri. Reteaua de canalizare se va realiza in satul Cîmpuri, pe o lungime de 7 km. Legaturi si facilitati oferite de amplasarea podurilor si podetelor în comuna – asigura legatura dintre satele componente ale comunei.

Statistici Comuna Cimpuri
1. Sate componente: 5

2. Forma de relief: Munte

3. Populatia

Total populatie 4.022 din care:

– Populatie activa: 2.140

– Someri: 99

– Nr. gospodarii: 1653

4. Echiparea teritoriului:

Suprafata totala : 8827 ha

-arabil: 784 ha

-fond forestier: 5.327 ha

-pasuni: 1160 ha

-fn: 1061 ha

-altele: 495 ha

Locuinte existente: 1638

Lungimea strazilor: 24,06 km

Lungimea retelei de apa: 6,7

5. Invatamant

Unitati scolare :4

Copii prescolari: 84

Copii inscrisi la cursuri primare: 201

Copii inscrisi la cursuri gimnaziale: 128

Copii inscrisi la cursuriSAM: 9

Cadre didactice – calificate: 37

-necalificate: 1

-localnici: 28

-navetisti: 10

6. Sanatate

Cabinete medicale: 1

Nr. asigurati: 3873

Medici: 1

Cadre medii: 1

Farmacii: 2

7. Agenti economici

-cu profil de productie: 89

-cu profil economic: 28

-cu profil agricol 2 cu 7 tractoare, 1 combina paioase

8. Potential de dezvoltare

-Boine: 852

-Ovine: 5002

-Cabaline: 503

-Porcine: 830

-Caprine: 275

-Pasari: 25.000

9. Potential turistic Rustic cu 20 locuri, nr gosp.pt.agroturism

lO. Asistenta sociala:

Nr. beneficiari 226 in 2004

-alocatii monoparentale: 81

-alocatii complementare: 194

11. Fond funciar

– suprafata necesara 3062 ha din care:

– 1475 ha agricol

– 1587 ha padure

– titluri eliberate 1805 buc

Sari la conținut