Anunț cu privire la delimitarea și numerotarea sediilor secțiilor de votare